Orzamento 2023
Novas

Orzamentos 2023: xa non respectan os mínimos democráticos

A falla de previsión por parte da alcaldía, o desinterese por todo aquelo que non sexa potenciar a actual estructura caciquil e o desprezo polas formas democráticas chegou este ano ata o extremo de que nin tan xiquer convocaron cun prazo mínimo á Comisión de Contas (a única existente por imperativo legal, e que apenas se reúne unha ou dúas veces ao ano), polo que o BNG nin pudo asistir nin dispor de información. 
Ler novas